புதன், 6 ஜூன், 2012

இன்று முதல் IVP4 to IVP6 ( Internet Protocol Version )

இன்று முதல் பெரும்பாலான இணையதள  சேவை அளிக்கும் நிறுவனங்கள்(google , Facebook)  IVP4 லிருந்து IVP6 க்கு மாறுகின்றன.  IVP4 என்பது இணைய  இணைப்பில் உள்ள கணினிகளுக்கு முகவரி(IP Address )  கொடுக்கும் Internet portocol  என்பதன் பதிப்பு(Version )  ஆகும். இது 32 bit  அளவுள்ளது, எனவே இதைபயன்படுத்தி சுமார் 232 அதாவத 4 294 967 296 கணினிகளுக்கு முகவரி அளிக்க முடியும். ஆனால் இன்று 
இணையத்தில் உள்ளகணினிகளின் எண்ணிக்கை இதை விட பன்மடங்கு பெருகிவிட்டதால் 
கணினிகளுக்கு முகவரி(IP Address) கொடுப்பதில் பல  சிக்கல்கள் எழுந்தது.இதை தவிர்க்கும் பொருட்டு உருவாக்கபட்டதுதான் IVP6 இது பல ஆண்டுகளக்கு முன்னரே வடிவமைக்கபட்டுவிட்டாலும் இதை பயன் பாட்டுக்கு கொண்டுவருவதில் பல நடைமுறை சிக்கல்கள் இருந்தது.குறிப்பாக இணையதள சேவை அளிக்கும் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த சேவைக்கு மாறுவதற்கு தயக்கம் காட்டின, ஏனென்றால் அவைகள் தங்கள் கணிப்பொறியில் பல மாற்றங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தது. தற்போது பல பெரிய நிறுவனங்கள் தேவையான் மாற்றத்தை செய்து IVP6 கு மாறுவதற்கு தயாராகிவிட்டன.

இந்த IVP6 இன் சிறப்பு என்னவென்றால் இதன் மூலம் சுமார்  2128   கணினிகளுக்கு முகவரி கொடுக்க முடியும். இதில் உள்ள ஒரு சிறிய குறைபாடு என்ன வென்றால் IVP4  4 *3  அளவுள்ள எண்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட முகவரி இப்போது 8 *4  அளவுள்ள எண்கள்  மூலம் வடிவமைக்கப்படும்  மேலும் இது hexadeciaml  எண்கள் ஆகும். இந்த எண்களை நினைவில் கொள்வது சற்று கடினம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக