திங்கள், 14 டிசம்பர், 2009

விடி(வு)யல் எப்போது?

மூட்டை முடிச்சுகளாய் தலையில்
எங்கள் குழந்தைகள்!

சோகங்களே மூட்டை மூட்டையாய்
எங்கள் நெஞ்சினில்!

எதிரியின் குண்டுகளை சுமக்கும்
எங்கள் கருவறைகள்!

மரணம் மடடுமே தினம் தினம்
எங்கள் அருகில்!

விடியலுக்காக காத்திருக்கவில்லை நாங்கள்
விடியும் வரையிலாவது உயிரோடிருப்போமா?
என்றுதான் காத்திருக்கிறோம்!
சிறுவன்


2 கருத்துகள்: