திங்கள், 24 நவம்பர், 2008

இறைவன் போட்ட கோலம்


புள்ளிகள் வைக்காமல் இறைவன்
போட்டகோலம் நீ!
புள்ளிகள் வைத்து இறைவன் போட
மறந்த கோலம் நான்!
----சிறுவன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக